Udel nám pokoja, bydlícím na zemi

Autor: Diána Marosz | 3.1.2018 o 23:20 | (upravené 3.1.2018 o 23:25) Karma článku: 5,93 | Prečítané:  1323x

„Národnosť: moravská, materinský jazyk: slovenčina, znalosť iných jazykov: nemčina priemerne, dobrý organista.“ Takto nám vykresľuje matrika hlohovského kláštora osemnásťročného novica v r. 1754.

Nevieme, ako vyzeral. Nepoznáme jeho tvár, jeho postavu. Nezachovala sa žiadna jeho podobizeň. Za 53 rokov svojho života vystriedal kláštory po celom hornom Uhorsku. Hlohovec, Kremnica, Žilina, Gyöngyös, Vacov, Bardejov, Okoličné, Pruské, Prešov a nakoniec Nižná Šebastová.

Jozef Zrunek. Rehoľným menom Georgius. Patrí medzi ľudí, ktorých považujem za svojich blízkych známych. Aj keď zomrel 187 rokov pred mojím narodením.

Páter Zrunek ma získal svojou čarovnou vianočnou omšou, do ktorej vsunul celú betlehemskú hru v jazyku svojich predkov. O mojej ceste k tomuto skvostu som napísala pred rokom. Odvtedy, ako som objavila, že Zrunek po preložení zo Žiliny do maďarského Gyöngyösu upravil svoje dve vianočné omše aj pre maďarských veriacich, začala som snívať. Čo keby sme urobili cyklus koncertov v slovensko-maďarskej spolupráci a predstavili maďarskú verziu na Slovensku a slovenskú v Maďarsku?

Já sem jeden valach starý,

dobre počúvajte,

Poslaný od starej rady,

koho tu hledáte.

A ked mi nepovíte,

veru sa osmjelím,

A vám bok s dreveným

olejem namastím.

Az öreg pásztor én vagyok,

 jól rám hallgassatok.

Küldettem a' társaimtúl,

hogy ti mit akartok.

Ha ti meg nem mongyátok,

azzal nem gondolok,

majd az oldalatokon

görcsös bottal dudállok.

Od vzniku myšlienky k realizácii prešlo sedem rokov. Stále som to odkladala s tým, že na niečo také veľkolepé práve nemám čas a energiu. Až pred rokom, keď som bola na vianočnom koncerte Zboru sv. Ladislava v Rajci, na ktorom zaznela 1. Zrunekova omša, som sa zverila svojím snom dirigentke Evke Kyškovej. A tak sa to začalo. Náš projekt Harmonia Pastoralis 2017.

Štyri koncerty na troch miestach. Dva slovenské a dva maďarské súbory. Maďarská omša v Žiline, maďarská omša v Stoličnom Belehrade, slovenská omša v Budapešti, slovenská omša v Žiline.

Nebojte sa, pastíri,

noviny počujte.

Porodila Panenka,

do Betlema bježte,

kterého ste čekali,

a od vjekú žadali,

dnes sa vám juž narodil,

slávu svú vyjevil.

Juhászok ne féllyetek,

új hírt mondok én néktek.

Ma született új király,

kit szélles világ csudál.

Ma akit ti vártatok

s régen óhajtottatok,

Betlehemben született,

dütsősége megjelent.

Slovenskí interpreti boli prirodzene daní: Zbor sv. Ladislava z Rajca, ku ktorému sa pridal aj môj Zbor starej hudby Arcus. S maďarskými to bolo o čosi komplikovanejšie. Maďarská verzia omší je úplne neznáma nielen na Slovensku, ale aj v Maďarsku. Noty síce vyšli ako príloha literárnovednej štúdie už v r. 1986, ale boli zapísané v starých kľúčoch, ktoré sú pre laikov ťažšie čitateľné. Po dôkladnom pátraní sa mi však podarilo objaviť súbor, ktorý prvú Zrunekovu omšu zahral už pred 25 rokmi v Budapešti: sedemčlennú Musicu Historicu. Oslovila som s mojou víziou umeleckého vedúceho Rumena Istvána Csörsza. Od prvej chvíle prejavil ochotu a súhlas. Čoskoro sa k nim pridal aj komorný zbor Vox Mirabilis zo Stoličného Belehradu (Székesfehérvár) na čele s dirigentkou Katicou Zemlényi. Katica sa o mojom pláne dozvedela od nášho spoločného známeho, pána Jánosa Frivaldszkého z Budapešti, mimochodom čestného občana Rajeckej Lesnej a nadšeného bádateľa slovenských dejín. Zruneka ani omše síce nepoznala, ale pán Frivaldszky ju svojím nadšením dokonale nadchol pre toto dielo.

Jeden vezne gajdy,

zagajduje všady, kady pújdem.

Na peci sú husle, na lavici drumle,

píščalky sú v košári,

na hrebíku trúby,

juhás nech zatrúbi tú včerajšú.

Első lészen András,

mert igen jó dudás és furolyás.

Mi juhászi módra ugorjunk nótára.

Bartos is jó hegedűs,

korsó mellett, mint tűz,

igen jól tud hozzá, ha felhajtja.

A tak po roku organizovania a hľadania sponzorov (ktorým aj touto cestou srdečne ďakujem) zavítali 2. decembra 2017 naši maďarskí kolegovia do Žiliny, aby zaspievali maďarskú omšu slovenského františkána v kostole pri kláštore, v ktorom autor napísal slovenský originál omše. Historická chvíľa.

Ó, Beránku tichý,

který snímáš hríchy,

my sme k tobje prišli,

príď zas ty k nám, chceš-li,

nehanbi sa za nás,

že sme lidé hríšni.

Ó szelid bárányunk

és kegyes Jésusunk,

mi jöttünk tehozzád

és te jöj mi hozzánk,

mi bűnösök vagyunk,

te légy mi oltalmunk.

Predtým sa ma niektorí slovenskí speváci pýtali, ako môžu znieť také rýdzo slovenské ľudové melódie v maďarčine. Že si to nevedia predstaviť. Našťastie na rozdiel od nich si to páter Zrunek predstaviť vedel. Inak by sa určite nepodujal na napísanie maďarskej verzie. To boli ešte iné časy.

Koncert rozplynul všetky pochybnosti. Čaro Zrunekovej omše funguje aj v maďarčine. Okrem profesionality a entuziazmu interpretov pridali na váhe aj barokové a ľudové nástroje (ninera, kobza, kontrová viola, gajdy). Zrunekova hudba a maďarská ohnivosť je dokonalá kombinácia. Potvrdili to nadšené reakcie zo strany slovenského obecenstva.

Zmiluj se nad námi,

chudími pastíri,

my tebe vítáme,

pri našem majíri,

tobje prinášáme

tu valaské syry.

Irgalmazz mi nékünk,

mert csak az szükségünk,

téged szépen kérünk

ártatlan kisdedünk.

Körtvélyt, almát adunk,

mert szegények vagyunk.

 

O týždeň, 9. decembra 2017 zahrali naši maďarskí kamaráti Zrunekovu maďarskú omšu aj v Stoličnom Belehrade, v Maďarsku. Tiež s veľkým úspechom. Bola som pri tom a rozprávala som maďarskému obecenstvu o osobe pátra Zruneka aj o význame jeho omší.

Na druhý deň, 10. decembra zaznela v Budapešti slovenská verzia prvej omše v podaní Zboru sv. Ladislava z Rajca a Zboru starej hudby Arcus zo Žiliny pod taktovkou Evy Kyškovej.

Ako miesto koncertu som vybrala Kostol sv. Jozefa v mestkej časti Jozefov. Nie náhodou. Tento kostol bol kedysi strediskom katolíckych Slovákov bývajúcich v Pešti. O koncert prejavili záujem aj slovenské samosprávy a Ľudové noviny, slovenský týždenník Slovákov v Maďarsku. Prišla aj redaktorka maďarského verejnoprávneho rozhlasu.

Tys’ svatý nad svatými,

nejvyšší na nebi,

ó, Ježiši.

My to uznávame,

za pravdu držíme,

že si Ty Mesiáš, si svatý, si svatý,

Jesu Christe.

Szent, szent, szent, te legszentebb

menyei szentek közt,

ó kis Jésus.

Mi aztat jól tudgyuk

és igazán vallyuk,

hogy Te Mesiás vagy és szent vagy,

Jesu Christe.

 

Na náš peštiansky koncert prišiel aj vyššie spomínaný pán Frivaldszky, veľký fanúšik Zrunekovej omše. Dlhé roky ju počúval na platni, ale naživo si ju mohol vychutnať až teraz. Jeho dojatie z koncertu bolo pre mňa osobitným darom. Myslím, že jeho vytrvalosť mala veľký podiel na tom, že tento projekt sa nakoniec uskutočnil. Pred pár rokmi som mu totiž prezradila, že snívam o medzinárodnom predstavení omší. Odvtedy ma jemne, ale neoblomne povzbudzoval, aby som sa do toho už konečne pustila. Nevzdával to a dočkal sa. Köszönöm, János bácsi!

Jano, počni, jako umíš, na píščalku,

však ti Jano zanotuje všelijakú.

Nadarmo si štyri hukny nové zedral,

keds’ na muziku k rechtorovi chodíval.

Probuj ješče, dám ti fruštuk,

jestli vyvedeš majsterštuk,

páleného, ovseného.

Fújd meg tehát ahogy tudod trombitádot,

majd Gyurka is előhozza furulyádot.

De hiában annyi csuhát elszaggattál,

az mikor te a musika után jártál.

 Noszsza próbáld meg mégegyszer,

ha jól fújod, akár kétszer,

adok egy butykos pálinkát.

Záverečný koncert nášho projektu Harmonia Pastoralis – slovenskú omšu – sme odspievali 15. decembra v Žiline znovu vo františkánskom kostole, na mieste Zrunekovho pôsobenia.

Čakal ma ešte nečakaný prídavok: súbor Musica Historica – už nezávisle od projektu – 20. decembra predviedol maďarskú omšu aj v Budapešti, tentokrát v komornej verzii, bez zboru. Bolo pre mňa cťou, že som sa ako hosť mohla aktívne podieľať aj na tomto koncerte.

Zrunekovo dielo je skvostom nášho spoločného slovensko-maďarského dedičstva. Prekypuje úžasnou radosťou zo života. Nie je to však žiadna nasladlá cukrovinka vianočného typu. V pozadí veselých a bezstarostných pastierskych scén sa skrýva dramatické napätie medzi slabosťou ľudského stvorenia a nezaslúženou milosťou vykúpenia.

Když prídeš súdit, Ježišku milý,

nezapomínaj na nás v tú chvíli,

odpust naše viny,

zhlad nám všecky činy,

zmiluj, zlituj se nad nami,

chudobnými pastírami.

Midőn ítilni, fogsz hozzánk jönni,

kérünk irgalmas és légy jutalmas.

Tudod, hogy elestünk,

Ádámban vétkeztünk,

azért tehát légy kegyelmes,

kérünk téged, hogy meg ne vess.

 

Počas dlhých mesiacov skúšania nám Zrunekova omša prirástla k srdcu. Pohmkávame si ju celé dni, stala sa našou súčasťou. Aj naša najmladšia ju vie celú naspamäť. Slovenskú aj maďarskú verziu. Osobnosť a dielo pátra Zruneka prezentovali naše staršie deti aj na žiackej konferencii Hľadači pokladov v Dunajskej Strede.

Ó, Beránku tichý,

kterýž snímáš hríchy,

udel nám pokoja

bydlícím na zemi,

neb si svjeta Pánem,

kraluješ na nebi.

Ó szelid báránka,

bűnöknek rontója,

agyál békességet

és szép egyességet.

Kérünk szeretetet

s örök üdvösséget.

Jozef Zrunek. Rehoľným menom Georgius. Veľa o ňom rozmýšľam. Je mi blízky, aj keď zomrel 187 rokov pred mojím narodením. Oddeľuje nás napokon len čas. Faktor, ktorý v iných dimenziách nehrá žiadnu rolu.

Tobje, Bože, budiž chvála navjeky,

žes’ nám zeslal Syna svého

z nebeskej výsosti.

Te pedig dícsírtessél Atya Isten,

hozzánk küldött Szent Fiadért,

mindörökké Amen.

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

Kancelár Najvyššieho súdu Solej prišiel o funkciu

Audit zistil pochybenia pri hospodárení.

KOMENTÁR PETRA TKAČENKA

A je po trojkoalícii

Trubanova kauza Kiskovi prináša ovocie.


Už ste čítali?